Huvudstadsregionens studerande firar Finlands självständighet den 6 december med att tåga genom staden.

 

Huvudstadsregionens student- och studerandekårer firar liksom i fjol självständighetsdagen tillsammans. I år tågar studerandena för välmående och mental hälsa. Evenemanget ordnas av huvudstadsregionens studentkårer HUS, AUS, KonSt och SHS, studerandekårerna METKA och Helga samt Kadettitoverikunta. 

Processionen sprider kollektiv feststämning och ljus i den framåtblickande studentrörelsens anda. Bär en studentmössa och ytterkläder enligt väder. Fanbärarna och marskalkarna rekommenderas bära mörka kläder, men för alla andra är klädseln valfri.

Festligheterna inleds med kransnedläggning vid Hjältekorset på Sandudds begravningsplats kl. 16. Festprocessionen startar från kapellet på Sandudds begravningsplats cirka kl. 17 och går längs rutten Sanduddsgatan – Arkadiagatan – Norra Esplanaden – Presidentens slott – Mariegatan – Alexandersgatan – Senatstorget. Republikens president hälsar tåget från slottsbalkongen.

På Senatstorget firas en folkfest cirka kl. 17.55–18.15. På programmet står bland annat körsång och tal av borgmästare samt student- och studerandekårernas företrädare.

Studenternas första fackeltåg ordnades år 1951. Även då inleddes programmet med en kransnedläggning på hjältegravarna, varefter 2 000 studenter marscherade till Senatstorget för att lyssna till festtal och körer.

Evenemanget är öppet för alla och du kan gå med i tåget även om du inte hör till någon studerandeorganisation. Varmt välkommen!

Alla deltagande studerandeorganisationer anmäler sig med samma formulär här: https://www.lyyti.fi/reg/opiskelijoiden_itsenaisyyspaiva_2023

ANVISNINGAR FÖR FESTTÅGET

Tidtabell

För dem som deltar i kransnedläggningen:

15.30 Anvisningar för fanorna framför Sandudds kapell

15.50 Fanorna förflyttas till Hjältekorset

16.00 Kransnedläggning vid Hjältekorset

 • Körsång
 • Tal
 • Körsång
 • Kransnedläggning
 • Körsång

16.25 Studerandena lämnar Hjältekorset under ledning av huvudflaggan

För dem som deltar i tåget:

16.30 Fanorna ställs i ordning framför Sandudds kapell

17.00 Processionen avgår mot Senatstorget

17.55 Körerna börjar

 • Tal av borgmästare
 • Körerna sjunger
 • Tal av studerandena
 • Vårt land

18.15 Tillställningen avslutas

Uppvaktning vid hjältegravarna
ANVISNINGAR FÖR JUBILEUMSTÅGET
TIDTABELL

15.30 Anvisningar för fanorna framför Sandudds kapell

15.50 Fanorna förflyttas till Hjältekorset

16.00 Kransnedläggning vid Hjältekorset

Körsång

Tal

Körsång

Kransnedläggning

Körsång

16.25 Studerandena lämnar Hjältekorset under ledning av huvudflaggan

16.30 Fanorna ställs i ordning framför Sandudds kapell

17.00 Processionen avgår mot Senatstorget

17.55 Körerna börjar

Tal av borgmästare Jan Vapaavuori

Körerna sjunger

Tal av studerandena

Vårt land

18.15 Tillställningen avslutas

UPPVAKTNING VID HJÄLTEKORSET

Fanprocessionen samlas vid porten till begravningsplatsen:

 • Finlands huvudflagga + vakt, fanborg
 • student- och studerandekårerna i åldersföljd (fana+marskalkar) HUS, SHS, AUS, KonSt, Kadettitoverikunta, HELGA, METKA
 • nationerna i akademisk ordningsföljd (fana+marskalkar), NN, ESO, SavO, KO, HO, KSO, KyO, ÅN, VSO, SatO, WiO, ÖFN, EPO, VN, PPO, TF.
 • Musikkorporationerna i åldersföljd (Akademen, YL, YS, Lyran, PK, PO), ämnes- och fakultetsföreningarna i fakultetsföljd och gillena i åldersföljd (+marskalkar), andra sakliga fanor.

Framför Hjältekorset grupperar sig fanorna till höger enligt anvisning från ceremonimästaren.

Marskalkarna ställer sig på rad direkt bakom sina fanor.

Fanorna hälsar kransnedläggningen i cirka 45 graders vinkel. Hälsningen inleds när kransnedläggarna tar det första steget och avslutas när de lyfter sina huvuden efter hälsningen och avlägsnar sig. De övriga fanorna följer Finlands huvudflagga bredvid Hjältekorset.

Efter kransnedläggningen ställs (de stora) fanorna ner på foten och lyfts upp i bärselen/givakt först när processionen förbereder sig för avgång. Den äldsta studentkårens, dvs. HUS fana visar exempel för de övriga.

Fanborgen sänker inte Finlands flaggor, huvudflaggan sänks inte heller.

Student- eller teknologmössan ska vara kvar på huvudet under ceremonin på begravningsplatsen!

AVGÅNG FRÅN HJÄLTEKORSET

Finlands huvudflagga och fanborgen avlägsnar sig först, följda av talarna, kören och organisationernas fanor i den ordning de anlände.

Ordning för festtåget
(AUS/TM 2017)

I PROCESSIONEN FÖLJER STUDENTERNA OMEDELBART SIN EGEN FANA OCH MARSKALKARNA!
 • Jubileumståget ställer upp sig utanför porten till begravningsplatsen.
 • Studenterna ansluter sig vid de på förhand markerade samlingsplatserna längs gatan.
PROCESSIONSORDNING
 • Finlands huvudflagga med vakt
 • fanborgen
 • studentkårernas och studerandekårernas fanor i åldersföljd
  • Varje fana följs av studentkårens eller studerandekårens egna organisationer.
HUS
 • presidiet, styrelsen, sekretariatet + emeritus/emerita
 • körernas medlemmar utan fanor (sångarkårer)
 • nationerna i akademisk ordningsföljd
 • musikkorporationerna (körer och orkestrar i åldersföljd med fanor)
 • ämnes- och fakultetsföreningarna i fakultetsordning
 • andra organisationer
SHS
 • presidiet, styrelsen, sekretariatet + emeritus/emerita
 • körernas medlemmar utan fanor (sångarkårer)
 • andra organisationer i åldersföljd
AUS
 • presidiet, styrelsen, sekretariatet + emeritus/emerita
 • körernas medlemmar utan fanor (sångarkårer)
 • nationen
 • musikkorporationerna (körer och orkestrar med fanor)
 • gillena och andra föreningar med särställning i åldersföljd
 • andra organisationer i åldersföljd
KONST
 • presidiet, styrelsen, sekretariatet + emeritus/emerita
 • körernas medlemmar utan fanor (sångarkårer)
 • andra organisationer i åldersföljd
KADETTITOVERIKUNTA
 • styrelsen, funktionärerna
HELGA (HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA)
 • presidiet, styrelsen, funktionärerna
METKA (METROPOLIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA)
 • presidiet, styrelsen, funktionärerna
ALLA ANDRA STUDENTER ÄR VÄLKOMNA ATT ANSLUTA SIG TILL TÅGET EFTER DE SISTA ORGANISATIONSFANORNA
Anvisningar för fanbärarna och marskalker
HÄLSNING TILL PRESIDENTEN

När republikens president som vanligt kommer ut på presidentslottets balkong för att följa tåget hälsar alla fanor honom. Om presidenten inte står på balkongen stannar fanorna naturligtvis inte för någon hälsning.

Fanan hälsar under förbimarschen i vanliga cirka 45 graders vinkel. Fanan kan riktas en aning mot presidenten, men absolut inte svängas till sidan eller sänkas ner i nästan vågrät ställning. Hälsningen inleds strax innan fanan nått fram till presidenten och avslutas när fanan passerat honom.

SENATSTORGET

På Senatstorget fortsätter fanorna upp på trapporna från högra kanten. En trafikdirigerare finns på plats och ger närmare anvisningar.

Fanorna ställer sig på trapporna enligt anvisningarna. Fanorna sänks ned på sina egna platser.

Under Vårt land hälsar alla fanor i 45 graders vinkel under hela sången.

Fanbärarna och marskalkarna tar inte av sig mössorna och sjunger inte.

ÖVRIGA ANVISNINGAR

Klädselanvisningar för fanbärarna och marskalker
(THS/TM 2008)

Fanbärarna och marskalkarna klär sig på ett sätt som passar den finländska vintern, dvs. varmt och i mörka nyanser.

Bär en studentmössa eller teknologmössa och ytterkläder enligt väder. Fanbärarna och marskalkarna rekommenderas bära mörka kläder, men för alla andra är klädseln valfri.

Om vädret kräver är det bra med öronlappar under mössan, hellre mörka än färggranna. Även halsduken ska hellre vara diskret än färggrann, helst vit eller någon annan ljus färg för fanbärarna.

Fanbärarna och marskalkarna ska lämna väskor, ryggsäckar och andra bärbara saker för förvaring eftersom händerna måste vara fria att sköta uppdraget.

Det lönar sig för fanbärarna att ha med sig varma handskar som inte är för hala. Mockaskinn ger ofta ett fastare grepp är slätt skinn. Det lönar sig att använda varma handskar eftersom vinden i kombination med kylan tar hårt på handlederna.

Vita handskar används inte för att bära fanorna på självständighetsdagen.

Marskalksband
(AUS/TM 2017)

Sättet att bära marskalksbandet beror på både bandet och bärarens kön.

Kvinnor bär Finlands flaggas marskalksband från vänster axel ner mot höger höft, männen från höger axel ner mot vänster höft.

Studentkårernas, nationernas och ämnesföreningarnas marskalksband bärs enligt samma princip.

Undantaget är närmast teknologerna och ekonomistudenterna (AUS) som bär sina marskalksband från höger axel ner mot vänster höft oavsett kön. Finlands flaggas marskalksband bärs emellertid enligt anvisningarna ovan.

I princip bärs den heraldiskt sett mest betydelsefulla färgen underst. Undantag från den här regeln förekommer dock. Varje marskalk ska känna till vilken väg det egna bandet ska bäras.

I Finlands flaggas marskalksband ska den blå färgen vara underst och den vita överst. Marskalkarna bär sina föreningsband enligt föreningens tradition och/eller sitt kön.

I processionen marscherar marskalkarna några steg efter fanbäraren, men ändå tillräckligt nära för att kunna sköta sin uppgift att skydda fanan.

På smala ställen där marskalkarna och fanbäraren bildar en rad ska kvinnan/den högra marskalken gå före fanan och se till att den inte fastnar eller råkar ut för några andra missöden, och mannen/den vänstra marskalken ska följa fanan.

MARSKALKSPARET STÄLLER SIG PÅ VARSIN SIDA AV FANAN ENLIGT FÖLJANDE REGLER:

Man och kvinna

Sett från fanbäraren och med ansiktet i färdriktningen står kvinnan till höger om fanan och bäraren, mannen till vänster. Finlands flaggas marskalksband (och föreningar där marskalksbandet bärs på olika sätt beroende på kön) bildar formen A framifrån sett.

Kvinna-kvinna eller man-man

Marskalkarna bär sina band enligt föreningens tradition och/eller sitt kön.

Finlands flaggas marskalksband (och föreningar där marskalksbandet bärs på olika sätt beroende på kön) lutar alltså åt samma håll för båda marskalkarna framifrån sett. På smala ställen går marskalken till höger om fanan före och marskalken till vänster om fanan efter.

RYGGSÄCKAR ELLER AXELREMSVÄSKOR FÅR ABSOLUT INTE SKYMMA MARSKALKSBANDET, SOM INTE HELLER FÅR TÄCKAS MED STORA HALSDUKAR ELLER SJALAR.

Om att halsa med fanan
Att bära en fana utan bärsele är hårt arbete, särskilt om det blåser eller regnar snöslask.

Bäraren försöker bära fanan så upprätt som möjligt, men ändå så att fanans storlek och väderförhållandena beaktas. Ibland måste man kämpa mot vinden och hoppas att fanan håller och bäraren hålls på benen.

På begravningsplatsen ska fanbäraren se upp för olika konstruktioner och trädgrenar. Det är ytterst opassande om fanan trasslar in sig i träden, och därför är det bättre att väja lite än att gå rakt genom grenverket.

När fanan bärs ska den kvinnliga marskalken vara på höger sida sett i fanans färdriktning, och den manliga marskalken på vänster sida. Om marskalkarna är av samma kön är det här inget problem.

Nationernas akademiska ordning
Nationerna placerar sig i följande ordning.

 • NN
 • ESO
 • SavO
 • KO
 • HO
 • KSO
 • KyO
 • ÅN
 • VSO
 • SatO
 • WiO
 • ÖFN
 • EPO
 • VN
 • PPO
 • TF
HU:S FAKULTETSORDNING
Fakulteterna vid Helsingfors universitet placerar sig i följande ordning.

 • teologiska
 • juridiska
 • medicinska
 • humanistiska
 • matematisk-naturvetenskapliga
 • farmaceutiska
 • biovetenskapliga
 • beteendevetenskapliga
 • statsvetenskapliga
 • agrikultur-forstvetenskapliga
 • veterinärmedicinska
Ordning av AUS:s särställda föreningar
AUS föreningar med särställning placerar sig i åldersföljd.

 • 1891 KK
 • 1901 MK
 • 1908 AK
 • 1911 KY
 • 1913 IK
 • 1915 KIK
 • 1921 SIK
 • 1945 PJK
 • 1947 FK
 • 1947 VK
 • 1961 TOKYO
 • 1966 Prodeko
 • 1986 NuDe
 • 1986 TiK
 • 1989 Probba
 • 1998 AS
 • 1999 Athene
 • 1999 AMS
 • 2000 M!B
 • 2001 Kooma
 • 2002 Aalto Economics
 • 2003 Inkubio
 • 2007 Aalto ISM
 • 2009 Aallonhuiput
 • 2012 Prosessiteekkarit
 • 2016 DADA
Vårt land

Vårt land sjungs på Senatstorget på följande sätt:

 1. första versen på finska
 2. första versen på svenska
 3. sista versen på båda språken samtidigt (modersmålet)
Oi maamme, Suomi, synnyinmaa!
Soi sana kultainen!
:,: Ei laaksoa ei kukkulaa
ei vettä, rantaa rakkaampaa
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien :,:
Vårt land, vårt land, vårt fosterland,
ljud högt, o dyra ord!
:,: Ej lyfts en höjd mot himmlens rand,
ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
mer älskad än vår bygd in nord,
än våra fäders jord.:,:
Sun kukoistukses kuorestaan,
kerrankin puhkeaa;
:,: Viel’ lempemme saa nousemaan
Sun toivos, riemus loistossaan,
Ja kerran, laulus, synnyinmaa,
Korkeemman kaiun saa! :,:
Din blomning sluten än i knopp,
skall mogna ur sitt tvång;
:,: Se, ur vår kärlek skall gå opp
ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt hopp
och högre klinga skall en gång
vår fosterländska sång.:,: